Stopp bombingen av Gaza

Styret i Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus uttaler:

Flere tusen uskyldige liv har gått tapt i Israels bombing av Gazastripen, menn, kvinner og et stort antall barn.

Vi fordømmer de siste ukenes grufulle voldsutøvelser mot sivile i Israel og Palestina – Hamas´ terrorangrep og Israels nådeløse gjengjeldelse.

At Israel har rett til å forsvare seg, er et mantra som det er vanskelig å være uenig i. Men det blir også brukt som grunnlag for vestlige lands unnfallenhet når det gjelder å kritisere israelske overgrep og forsvare palestinernes rettigheter.

Folkeretten må respekteres

Det er vårt standpunkt at folkeretten med sine krav til proporsjonalitet, beskyttelse av sivile, forbud mot kollektiv avstraffelse og tvangsforflytning – overholdes.

Bombingen må stanse. Det er en feilslått reaksjon fra Israels side som øker spenningen i området dramatisk og svekker muligheten for en framtidig løsning av Israel-Palestina-konflikten. Og det øker faren for en omfattende krig i hele Midtøsten-regionen.

Befolkningen i Gaza har desperat behov for hjelp. Norsk Folkehjelp er arbeiderbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. De står klare til å gi livsnødvendig hjelp så snart situasjonen gjør det mulig. Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus støtter Norsk Folkehjelps arbeid i Gaza.

Internasjonalt press

Vi tar til orde for internasjonal og norsk innsats for å stanse bombingen og etablere trygg, sikker og forutsigbar humanitær tilgang.

Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus ber – i likhet med LO – den norske regjering bruke alle mulige diplomatiske og politiske kanaler for å presse fram våpenhvile og reelle fredsforhandlinger. Blokaden må oppheves, okkupasjonen avsluttes og palestinernes rettigheter må respekteres.

Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus - Styret

Enstemmig styrevedtak 24.oktober 2024, sendt til statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide, Akershus Ap, Akershus SV, Rødt Akershus og LO Oslo og Akershus. AHA-styret bevilget også et beløp til støtte for Norsk Folkehjelps arbeid i Gaza.