Sulis 1907

Filmen «Sulis 1907» er blitt en viktig markering for LO i Norge. For den handler om fattigdom, farlige arbeidsforhold og beinhard undertrykking av gruve-arbeiderne i Sulitjelma. En helt uholdbar situasjon som endte med streik og stifting av fagforeninger i 1907.

Hans Berntsen er ikke trukket spesielt fram i filmen, men han skal ha stifta et sted mellom tre og fire hundre fagforeninger som utsending fra Arbeidsmandsforbundet, LOs største forbund på den tida. Litt av en bragd!

Derimot spiller agitatoren Helene Ugland en viktig rolle. Hun gjennomførte møter i mørke gruveganger, der arbeiderne fikk høre om betydningen av å organisere seg, om å stå opp solidarisk for sine rettigheter. Resultat: Et gjennombrudd for fagbevegelsen!