Styret / Tillitsverv

Tillitsverv 2021 for Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus.

 

Styret:

Leder:
Karlsen, Halfdan
E-post: halfdan.karlsen@hotmail.com
Mobil: 901 52 591
Valgperiode 2024-2026

Nestleder:
Bråthen, Kari Lund


Sekretær:
Gran, Eva Marie
E-post: e-m-gran@online.no
Mobil: 958 25 482
Valgperiode 2024-2026

Kasserer:
Bråthen, Arill
E-post: braarill@online.no
Mobil: 480 24 296
Valgperiode 2023-2025

Årbokansvarlig:
Efskind, Lasse
E-post: lasseefskind@icloud.com
Mobil: 913 88 295 
Valgperiode 2024-2026

Styremedlem:
Amundsen, Kari
Mobil: 930 67 341
E-post:  grytulv@online.no
Valgperiode 2024-2026

Styremedlem:
Opheimshaug, Kari Tordis
E-post:  kari.thordis@gmail.com
Mobil:  918 01 516
Valgperiode 2023-2025

Varamedlem:
Ruus, Arvid
E-post: arvid@ruusnet.no
Telefon: 67 07 11 50
Mobil: 915 40 937
Valgperiode 2024-2025

Varamedlem:
Balstad, Jan
E-post: janbalstad@hotmail.com
Mobil: 913 70 618
Valgperiode 2024-2025

Varamedlem:
Finstad, Tornd
e-post:  Trond.Finstad@fagforbundet.no
Mobil: 470 70 539
Valgperiode 2024-2025


Valgkomité:

Leder:
Maartmann-Moe, Kjell (Vestregionen)
E-post:  kmaartma@online.no

Mobil: 907 77 758
Valgtperiode 2024-2025

Medlem:
Johansen, Ragnhild Lervik  (Follo)
E-post: lervikjohansen@gmail.com
Mobil: 938 87 212
Valgperiode 2024-2025

Medlem:
Kristiansen, Thor Ivar  (Romerike)
E-post:  thoiva@online.no
Mobil: 952 12 575
Valgperiode 2024-2025