Styret / Tillitsverv

Tillitsverv 2021 for Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus.

 

Styret:

Leder:
Karlsen, Halfdan
E-post: halfdan.karlsen@hotmail.com
Mobil: 901 52 591
Valgperiode 2023-2024

Nestleder:
Bråthen, Kari Lund
E-post: karilundb@hotmail.com
Mobil: 901 45 813
Valgperiode 2023-2025

Sekretær:
Gran, Eva Marie
E-post: e-m-gran@online.no
Mobil: 958 25 482
Valgperiode 2022-2024

Kasserer:
Arill Bråthen
E-post: braarill@online.no
Mobil: 480 24 296
Valgperiode 2023-2025

Årbok-komite:
Leder

Sandnes, Svein
E-post: svsandn@online.no
Telefon: 63 82 90 96
Mobil: 91 71 24 25
Valgperiode 2022-2024

Styremedlem:
Amundsen, Kari
Mobil: 930 67 341
E-post:  grytulv@online.no
Valgt 2021 for et år.

Styremedlem:
Opheimshaug, Kari Tordis
E-post: 
Telefon:
Mobil:
Valgperiode 2023-2025

Varamedlem:
Ruus, Arvid
E-post: arvid@ruusnet.no
Telefon: 67 07 11 50
Mobil: 915 40 937
Valgperiode 2023-2024

Varamedlem:
Balstad, Jan
E-post:
Mobil:
Valgperiode 2023-2024

Varamedlem:
Finstad, Tornd
e-post:
Mobil:
Valgperiode 2023-2024


Valgkomité:

Leder:
Kaartmann-Moe, Kjell (Romerike)
Mobil: 
Valgtperiode 2023-2024

Medlem:
Johansen, Ragnhild Lervik  (Follo)
E-post:
Mobil: 
Valgperiode 2023-2024

Medlem:
Bue, Sissel Marit
E-post: 
Mobil:
Valgperiode 2023-2024