Styret / Tillitsverv

Tillitsverv 2021 for Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus.

Styret:

Leder:
Karlsen, Halfdan
E-post: halfdan.karlsen@hotmail.com
Mobil: 901 52 591
Valgperiode 2023-2024

Nestleder:
Bråthen, Kari Lund
E-post: karilundb@hotmail.com
Mobil: 901 45 813
Valgperiode 2023-2025

Sekretær:
Gran, Eva Marie
E-post: e-m-gran@online.no
Mobil: 958 25 482
Valgperiode 2022-2024

Kasserer:
Arill Bråthen
E-post: braarill@online.no
Mobil: 480 24 296
Valgperiode 2023-2025

Årbokansvarlig:
Sandnes, Svein
E-post: svsandn@online.no
Telefon: 63 82 90 96
Mobil: 91 71 24 25
Valgperiode 2022-2024

Styremedlem:
Amundsen, Kari
Mobil: 930 67 341
E-post:  grytulv@online.no
Valgt 2021 for et år.

Styremedlem:
Engebretsen, Kjell
E-post: willy-en@online.no
Telefon: 64 93 21 59
Mobil: 930 63 522
Valgt 2021 for to år.

Varamedlem:
Ruus, Arvid
E-post: arvid@ruusnet.no
Telefon: 67 07 11 50
Mobil: 915 40 937
Valgt 2021 for ett år.

Varamedlem:
Balstad, Jan
E-post:
Mobil:
Valgt 2021 for ett år.

Varamedlem:
Bue, Sissel Marit
e-post: sissel.marit.bue@gmail.com
Mobil: 992 68 155
Valgt 2021 for ett år.


Valgkomité:

Leder:
Sand, Øivind (Romerike)
Mobil: 908 52 107
Valgt 2021 for ett år

Medlem:
Berg, Aasmund (Follo)
E-post: aasmundberg9@gmail.com
Mobil: 959 36 019
Valgt 2021 for ett år.

Medlem:
Maartmann-Moe, Kjell  (Vestregionen)
E-post: kmaartma@online.no 
Mobil: 907 77 758
Valgt 2021 for ett år.

Medlem:
Bråthen, Kari Lund
E-post: karilundb@hotmail.com
Telefon: 63 84 07 40
Mobil: 901 45 813
Valgt 2021 for ett år.