Årsmøte 2021

Tirsdag 16.mars 2021, klokka 19:00 - 21:00. 

Møtet avholdes på TEAMS

Til behandling på årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling. (Dette dokumentet, sendt ut 16/2-2021).
2. Konstituering av årsmøtet.
a. Valg av møteleder.
b. Valg av møtesekretær.
c. Valg av to til å skrive under årsmøteprotokollen.
3. Styrets årsberetning for 2020. Vedlagt.
4. Regnskap 2019. Foreløpig godkjenning i 2020 stadfestes.
Regnskap 2020. De to regnskapene legges fram på årsmøtet.
5. Budsjett 2020. Foreløpig godkjenning i 2020 stadfestes.
Budsjett 2021. De to budsjettene legges fram på årsmøtet.
6. Innkomne forslag. Frist 2.mars 2021.
Styret foreslår: 1. Vedtektsendringer. (Forslag vedtatt av styret 28/1-2021, utsatt
på grunn av koronaen). Vedlagt.
2. Årsmøtet diskuterer oppfølging av lagets handlingsplan. Vedlagt.
7. Valg. Valgkomiteens innstilling legges fram på møtet.

 

Påmelding til årsmøtet:
Av hensyn til arrangementet ber vi om påmelding til årsmøtet pr e-post innen 8.mars 2021.
Lenke til Teams-møte  (årsmøte)  blir sendt til de påmeldte.

Protokoll 2021.
Styret årsberetning 2020.
Regnskap 2019.
Regnskap 2020.
Budsjett 2020.
Budsjett 2021.
Vedtektsendring.
Handlingsplan.
Innkalling.