Årsmøtesaker 2017

Det ble innkalt til årsmøte torsdag 16. mars 2017 i kantina på Skedsmo rådhus, Lillestrøm, klokka 19:00. Det ble bevertning og underholdningsinnslag ved Øivind Sand etter årsmøtesakene.

  Årsmøtet ble innkalt i henhold til vedtektenes § 7. Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og avholdes innen utgangen av mars. Årsmøtet innkalles med minst fire ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende to uker før møtet. (Innen 1.mars 2017). Stemmerett på årsmøtet har alle som har betalt kontingent. Tilmeldte foreninger, lag og organisasjoner har en stemme hver.

Årsmøtet behandlet følgende saker:

 1. Godkjenning av innkalling.

 2. Konstituering av årsmøtet.

  1. Valg av møteleder.

  2. Valg av møtesekretær.

 3. Styrets årsberetning for 2016.  Se vedlegg.

 4. Regnskap 2016.  Se vedlegg.

 5. Budsjett 2017.  Se vedlegg.

 6. Vedtektsendring.  Styret foreslår å endre lagets navn til Arbeidernes Historielag i Akershus.  IKKE VEDTATT..

 7. Innkomne forslag.  Se vedlegg.

 8. Valgene.  Se vedlegg.

Saksdokumentene ble lagt ut som vedlegg til saklista for årsmøtet på AHAs hjemmeside.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET:   Se vedlegg.