Årsmøte 2017 - Nytt styre

Årsmøte 2017

Det ble avholdt årsmøte torsdag 16. mars 2017. Nytt styre ble valgt:

Leder: Halfdan Karlsen. Nestleder: Arvid Ruus. Sekretær: Eva Marie Gran. Kasserer: Kjersti Jørstad. Årbokansvarlig: Jan-Erik Østlie. Styremedlem: Kari Amundsen. Styremedlem: Kjell Engebretsen. Varamedlemmer: Kari Lund Bråthen, Jan Balstad og Siri Rutledal Iversen.