Liv Hege Nylund fikk AHAs kulturpris 201

Kulturprisen til Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus for 2019 ble tirsdag 5.mars delt ut til Liv Hege Nylund på rådhuset i Lillestrøm.

Les mer: