Årsmøte 2020 - utsatt

ÅRSMØTET SOM ER PLANLAGT TIL 24. MARS 2020 BLIR UTSATT MED GRUNNLAG I NASJONALE FØRINGER PGA CORONA-PANDEMIEN.

NÆRMERE INFORMASJON KOMMER NÅR NYTT TIDSPUNKT FORELIGGER.