Årsmøtet 2020.

Årsmøtet behandler følgende saker etter godkjenning av innkalling og konstituering:

 • Styrets beretning / årsmelding for siste hele kalenderår.

 • Regnskap.

 • Revisjon / rullering av handlingsplan med langtidsbudsjett.

 • Kontingent.

 • Styrets forslag til budsjett.

 • Vedtektsendringer.

 • Innkomne forslag.

 • Valgene:

  • Valg av styre jfr. § 8.

  • Valg av revisor / revisjon.

  • Valg av to representanter samt vararepresentant til Akershus kulturvernråd for et år.

  • Valg av Øyerendagkomite på fire medlemmer for to år, med en valgordning som gjør at to av medlemmene er på valg ved hvert årsmøte.

  • Valg av en representant samt vararepresentant til Lenseteateret Fetsund Lenser  for et år.

  • Valg av årbokkomité på fire medlemmer for to år, med en valgordning som gjør at to av medlemmene er på valg ved hvert årsmøte.

  • Styret skal innstille på tre medlemmer til valgkomitéen, hvor alle velges for et år.

  • Overrekking av Øyerenprisen, arbeiderbevegelsens kulturpris for Akershus.

  • Valg av kulturpriskomite på tre medlemmer.