Øyerendagen 2019.

Det var 70 til stede på Øyerendagen på et litt høstkaldt Fetsund lenser søndag.
Det var jazz, tale av Jørgen Vik og innslag med elvenøkkene fra Lenseteateret.
Berit Leikhammer fra Sørum fortalte om arbeidsfolks hverdagsliv og strev ved Bingen lenser, og det passet godt, for det var Bingen Lenseminneforening som fikk Øyerenprisen 2019.
Det er Arbeiderbevegelsens kulturpris som deles ut hvert år på Fetsund lenser, til personer eller foreninger som aktivt har fremmet kjennskap til arbeiderklassens historie og kultur som ledd i det allmenne kulturbildet.

Leder Berit Leikhammer tok imot prisen på vegne av Bingen Lenseminneforening.

Lenseminneforeningen fikk prisen for sitt arbeid for å ta vare på steinkar og andre installasjoner ved Bingen lense, for å bevare Bingen lense som industrielt kulturminne.
De vil samle inn, bevare og formidle både den muntlige, skriftlige og den materielle fløtertradisjonen.
Videre vil foreningen formidle kunnskap om de sosiale, kulturelle og økonomiske forhold lensearbeiderne og deres familier levde under  –  og hvor viktig fløyta var som grunnlag for arbeid og bosetting langs elva, står det i vedtektene.
Det var Halfdan Karlsen som begrunnet og delte ut prisen på vegne av juryen,  som leder av Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus.