Kulturprisen 2018

Nittedølen Arvid Ruus hedret.

Gjennom hele livet har han vært opptatt av arbeiderkultur og historie, Arvid Ruus. Nå er han hedret med kulturpris.

Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus rundet 30 år i fjor. Nittedølen Arvid Ruus har vært med siden staren,og han betraktes som en av lagets ildsjeler.

Allsidig.

Nå er han hedret med AHAs kulturpris, overakt av priskomiteens leder, Kari Amundsen fra Fet. 
- Du har alltid vært interesert i og opptatt av å bevare historie og kultur, og da spesielt arbeiderkulturen, takket hun.
i årenes løp har han hatt de fleste verv i laget, og for tiden er han nestleder.
- Vi husker deg også som dyktig leder av turkomiteen,og du har vært opptatt av årboka.

70 års innsats.

Arvid Ruus kommed i AUF som 15-åring, og et godt minne er alle "Røde Buss-aksjonene" foran valgene. Prisvinneren har vært aktiv politiker i en årrekke, i kommunestyr og fylkesting.
- I en periode var du også ordfører i NIttedal.
I 2016 ble Ruus æresmedlem i Det norske Arbeiderparti.

Årbok.

Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus har vel 200 medlemmer.Til jul komdet nok en innholdsrik utgave av lagets årbok, som vanlig med en god del stoff fra Romerike, og med Jan-Erik Østlie fra Rælingen somredaktør.

Kjell Aasum, Varingen 04.01.2019.