Kulturprisen 2017

Kulturprisen for 2017 ble utdelt på AHAs julemøte 5.desember 2017.

Kjell Engebretsen fikk AHAs kulturpris for 2017.  På bildet flankert av juryleder Kari Amundsen og jurymedlem Nils Waag som holder prisen,  en akvarell laget av Hilde Karlsen.  I begrunnelsen for prisutdelingen ble det blant annet framhevet at Kjell Engebretsen har vært leder av Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus og leder for Øyerendagkomiteen,  som arrangerer den årlige arbeiderbevegelsens kulturdag på Fetsund lenser.  I tillegg har han vært en eminent foredragsholder med arbeiderbevegelsens historie som tema,  i mange sammenhenger og i mange fora.


Regler for tildeling av kulturprisen:

Kulturprisen fra Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus er ment som en anerkjennelse og stimulans for innsats av betydning for arbeiderkulturen i Akershus.

"Innsats av betydning for arbeiderkulturen" kan være:

  • Å holde vår arbeiderkultur og våre kulturtradisjoner levende og i hevd.
  • Å gjøre arbeiderbevegelsens kultur og historie kjent og anerkjent.
  • Å bevare kulturminner fra arbeidsmiljøet.


Kulturprisen kan tildeles personer, organisasjoner og institusjoner. I spesielle tilfeller kan kulturprisen deles ut til flere samme år. Kulturprisen utdeles av styret i Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus, i forbindelse med årsmøtet.

Styret i Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus oppnevner en komitè på tre medlemmer som:

  • finner fram til aktuelle kandidater for kulturprisen.
  • leverer skriftelig innstilling til styret om tildeling av kulturprisen.

Finner ikke komitèen an aktuell kandidat, skal dette også meddeles styret. Komitèens innstilling til styret skal være begrunnet.


Aha ønsker å få inn kandidater til Kulturprisen.