Kulturprisen 2015

Vi gratulerer!

Kulturprisen 2015 gikk til Gansbrukets venner. Her ser vi leder Per Johansen foran grafikken venneforeningen fikk på AHAs julemøte i desember 2014.  Gratulerer, og lykke til med det videre arbeide.

 

 

Regler for tildeling av kulturprisen:

Kulturprisen fra Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus er ment som en anerkjennelse og stimulans for innsats av betydning for arbeiderkulturen i Akershus.

"Innsats av betydning for arbeiderkulturen" kan være:

  • Å holde vår arbeiderkultur og våre kulturtradisjoner levende og i hevd.
  • Å gjøre arbeiderbevegelsens kultur og historie kjent og anerkjent.
  • Å bevare kulturminner fra arbeidsmiljøet.


Kulturprisen kan tildeles personer, organisasjoner og institusjoner. I spesielle tilfeller kan kulturprisen deles ut til flere samme år. Kulturprisen utdeles av styret i Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus, i forbindelse med årsmøtet.

Styret i Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus oppnevner en komitè på tre medlemmer som:

  • finner fram til aktuelle kandidater for kulturprisen.
  • leverer skriftelig innstilling til styret om tildeling av kulturprisen.

Finner ikke komitèen an aktuell kandidat, skal dette også meddeles styret. Komitèens innstilling til styret skal være begrunnet.


Aha ønsker å få inn kandidater til Kulturprisen.