Turer

AHA har gjennom årene hatt flere interessante turer

Første tur til utlandet gikk til København. Turen kom i stand i samarbeid med AOF på Nedre Romerike. Denne turen inkluderte blant annet besøk i Arbeidermuseet i København. Oppslutningen og utbyttet av turen var såpass god at det ble arrangert flere utenlandsturer i åra framover. Men det ble også arrangert kortere turer med buss uten overnatting til forskjellige steder i østlandsområdet.

De første åra var ble dagsturer innenlands, gjerne lagt til helger. Historielaget var flere steder i nærområdet som for eksempel omvisning på det stedet som skulle bli storflyplass før en kom i gang med bygging, industriarbeidermuseet på Rjukan, tur til Finnskogen og besøk til Blaafarveværket med koboltgruvene. Ellers ble det arrangert seminar på Sørmarka med 17 deltakere.

Selv om det var et nært samarbeid med AOF i Lillestrøm, hendte det ofte at en la møtene andre steder i fylket.

Utenlandsturene ble det flere av etter hvert. Turen til København hadde blitt såpass populær at det fristet til gjentagelse. Neste gang en la ut på langtur, var reisemålet St. Petersburg. På den turen var en også innom flere steder som blant annet Helsingfors. I 2002 gikk turen til Praha. På den turen var en også innom Berlin. Krakow ble også et reisemål. På denne turen var en blant annet innom Auschwitz som gjorde et sterkt inntrykk på alle.

De baltiske statene har også fått besøk av historielaget, Først Tallinn, deretter Riga og Vilnius. På turen med ferga fra Stockholm til Riga ble det litt dramatisk om natta da brannalarmen gikk. Det brant litt i en lugar og mannskapet fikk raskt brannen under kontroll. Skagen og Læsø har også vært et reisemål. Neste tur gikk til «vinland». Målet for reisen var Rüdesheim i Rhindalen. Her ble det servert både mye historie og god vin. I sommer ble det planlagt en tur til Lisboa i Portugal, men den turen måtte avlyses på grunn av for liten oppslutning.

Utenlandsturene har med få unntak blitt svært populære og oppslutningen har vært god med unntak. Tilbakemeldingen fra turdeltakerne har vært overveiende positiv og de sveiset medlemmene bedre sammen.

Innenlandsturene har også hatt bra deltakelse, men det er tydelig at medlemmene er blitt mer kresne. Dette er en utfordring både til styret og til turkomiteen. Konkurransen på dette området er stort og det er mange tur-tilbydere på markedet.