AHA-tur 2016

Elverum og Osensjøen, Hamar og Løiten.

Påmelding til Halfdan Karlsen innen 1. mai 2016: halfdan.karlsen@hotmail.com.

DAG 1:  Onsdag 8. juni 2016

Spesialutstillingen "Latjo drom" på Glomdalsmuseet om taterne på Østlandet.

Vi starter til avtalt tid og kjører direkte til Elverum. Her skal vi besøke et av Nordens største frilufts-museum, Glomdalsmuseet, et sted for mange og mangfoldige opplevelser. Da museet åpnet, var det som et av mange folkemuseer. Antikvariske bygninger fra bondesamfunnet i Solør og Østerdalen ble flyttet, restaurert og gjennoppført i tun, og sortert geografisk. Tanken var å formidle folkekulturen i dette området.

Men siden den norske kulturen er mer sammensatt enn som så, er det blitt plass til et skogfinsk tun og en sørsamisk boplass. Taterne/romanifolket er en gruppe som utgjør en viktig del av kulturen og historien i Norge. Utstillingen om deres historie og kultur ble åpnet på Glomdalsmuseet i 2006. Nyere innvandring er også en viktig del av det samfunnet vi lever i.  Ved ankomst får vi en guidet omvisning og tid på egen hånd. Etterpå spiser vi dagens lunsj her, som består av suppe med steinovnsbakt brød, kaffe og kringle.

Etterpå går vi til Prestøya ute i Glomma, der Skog Museets utendørssamlinger er. Norsk Skogmuseum er et nasjonalt museum for utmarksnæringene skogbruk, jakt og innlandsfiske. Vi får en orientering ved ankomst til museet og deretter går vi rundt på egen hånd.

 

Sørlistøa fløtningsmuseum ved Osensjøen.

Etter besøket her setter vi oss i bussen for å kjøre til Sørlistøa Fløtningsmuseum som ligger på vestsiden av Osensjøen, litt i underkant av en times kjøring fra Elverum.

Sørlistøa var fra 1930-tallet base for tømmerfløting i Osensjøen. Det er drevet fløting her fra siste halvdel av 1700-tallet og fram til 1984. I 1985 ble både båter og utstyr overtatt av Norsk Skogmuseum, som etablerte Sørlistøa Fløtemuseum. I dag består stedet av en stor fløterbrakke, en tilflyttet damkoie, smie, vinsjhus, slipp for M/S Trysilknut, spillflåte, gjestebrygge og et stort båtnaust på ca. 200 kvm, hvor mye av arealet er omgjort til utstillingshall. M/S Trysilknut ble bygget som slepebåt i 1914 og brukes nå i turisttrafikk.

Utstillingen viser fløtinga i Osensjøen og elvene omkring. I tillegg inngår temaene, skogbruk, jakt og fiske. Utstillingen omfatter også en serie relieffer i tre, laget av kunstneren Ragnar Nysæther. Den gamle fløterbrakka er innredet som kiosk og museumsbutikk. Vi får en guidet omvisning her. (tillegg for servering kaffe og vaffel kr. 55,-p.p.)

Vi kjører så tilbake til Elverum og Scandic Elgstua hvor vi ønskes velkommen og sjekker inn. Til avtalt tid møtes vi i restauranten. Her blir det enten buffet eller 3-retters middag.  

 


DAG 2:  Torsdag 9. juni 2016

Vi spiser frokost og tar farvel med Elverum. Vi setter kursen mot Hamar, og første stopp er Norsk Jernbanemuseum, som er et av verdens eldste jernbanemuseer og ble etablert på Hamar i 1896.

 

Spesialutstilling på Jernbanemuseet om NSB under krigen og slavearbeid for tyskerne på Nordlandsbanen.

Museet blir drevet av Jernbaneverket og har en unik samling fra norsk jernbanehistorie. Her får vi en guidet omvisning.

Turen fortsetter så videre til Løiten Brænderi, hvor vi skal se forestillingen «En Akevisitt».  Omvisningen legges opp i form av en enmanns teaterforestilling. I forestillingen spiller samme mann 6 forskjellige roller med tilknytning til brenneriets og akevisittens historie. Forestillingen er samtidig en guidet tur, den spilles altså ikke på en scene, men midt blant publikum på forskjellige steder i brenneriet og med produksjonsutstyret som eneste kulisser.

Merk: En Akevisitt medfører en del gåing, også i trapper. Den kjennetegnes av lynraske sceneskift, en flott blanding av humor og alvor, et spennende persongalleri, og ikke minst improvisasjoner i samspillet med publikum. Vi avslutter med smaksprøve.

Etterpå setter vi av litt tid til besøk i Løiten Lys, og kanskje noen av de andre butikkene som finnes her under samme tak. Vi skal også innta dagens lunsj her.

 

Klevfoss Industrimuseum

Turen går så videre til Klevfos Industrimuseum, som ligger ved Ådalsbruk i Løten og er et særegent stykke industrihistorie fra den tiden da treforedling var en av våre største eksportnæringer. Fabrikken står i dag slik den var ved nedleggelsen i 1976. Etter nedleggelsen ble det satt i gang arbeid med å opprette et industrimuseum. Fabrikken ligger slik den lå ved nedleggelsen, men intakte maskiner, dam- og kanalanlegg og bomiljø med istandsatte arbeiderboliger.

Klevfos Cellulose & Papirfabrikk var landets minste i sitt slag, og den gir en enestående mulighet for å oppleve hvordan det artet seg å være industirarbeider i en tid som allerede er historie. Selv om det er stillheten som rår, kan vi fortsatt fornemme et ekko av det livet og den virksomheten som var her. Vi får en omvisning og da får vi selvsagt også høre historien om papiret, og om hvor viktig produksjonen av det har vært for vårt samfunn. Etterpå fortsetter vi videre hjemover.