Hvem er vi?

"Historien er grunnlaget for utvikling av framtida"

AHA er et historielag som ble stiftet 25. februar 1987. Selv om vi har oppnådd en god del i lagets levetid, vil jobben aldri bli ferdig. Nåtid i dag er i morgen historie. Historien om samfunnet er i stadig endring og fornyelse. Det er viktig å få tatt vare på minnene og dokumentere disse.


 

ARBEIDERMUSEET FETSUND LENSER

Årsmøtet i AHA den 5. mars 2019 vedtok enstemming uttalelse vedrørende opprettelse av Arbeidermuseum i tilknytning til Fetsund lenser.

Les mer:

 

 


LIV HEGE  NYLUND FIKK AHAS KULTURPRIS FOR 2019

Kulturprisen til Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus for 2019 ble tirsdag 5.mars
delt ut til Liv Hege Nylund på rådhuset i Lillestrøm.

Les mer:

 

 

 

 


 

HALFDAN KARLSEN GJENVALGT SOM LEDER AV AHA

Halfdan Karlsen ble gjenvlagt som leder på årsmøtet til AHA 5. mars 2019 i Skedsmo rådhus.

Protokoll fra årsmøtet 2019:

 

 

 


 

 

ÅRSMØTE 2019 !

ÅRSMØTE 2019 ER FASTSATT  TIL TIRSDAG 5. MARS 2019 KLOKKA 19:00 PÅ KANTINA I SKEDSMO RÅDHUS.
 

 

Årsmøtedokumenter:

Innkalling kan lastes ned her:

Styrets årsberetning 2018 kan lastes ned her:

Regnskap 2018 kan lastes ned her:

Budsjett 2019 kan lastes ned her:

Innkomne forslag til årsmøtet kan lastes ned her:

 


TUR TIL TELEMARK – GRENLAND 

Tirsdag 4.juni - torsdag 6. juni 2019
Påmeldingsfrist 1. april 2019

Les mer.

Fullt program her

 

 

 

 


ARVID RUUS HEDRET.

Han ble hedret med AHA sin kulturpris for 2018.

Gjennom hele livet har Arvid Ruus vært opptatt av arbeiderkultur og historie. Nå er han hedret med kulturprisen.

Les mer.

 

 

 


Styret i Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus ønsker sine medlemmer en riktig god jul og et godt nyttår.
Velkommen til nye aktiviteter i 2019.

 


Åpent møte onsdag 26.september 2018

Norrøna-konflikten i Lillestrøm i 1930-åra

 

Åpent møte i nye Folkets Hus,  Storgata 38,  Lillestrøm.  Det blir et spennende møte om den langvarige og betente arbeidskonflikten ved Norrøna-fabrikken i Lillestrøm i 1930-åra.  Blokade og sympatistreik,  en gjenstridig direktør,  streikebrytere,  demonstrasjoner og statspoliti i gatene i Lillestrøm.  Og med Knut Hamsun i heia-gjengen for de som hyllet «arbeidets frihet» og som var imot arbeidernes kamp for rettferdig lønn og gode arbeidsforhold. 

Arrangeres i samarbeid med Lillestrøm Historielag. Foredrag ved Aksel Nærstad. En spennende historie fra kamptida i norsk fagbevegelse.


 

Årsmøte 2017

Det ble avholdt årsmøte torsdag 16. mars 2017. Nytt styre ble valgt:

Leder: Halfdan Karlsen. Nestleder: Arvid Ruus. Sekretær: Eva Marie Gran. Kasserer: Kjersti Jørstad. Årbokansvarlig: Jan-Erik Østlie. Styremedlem: Kari Amundsen. Styremedlem: Kjell Engebretsen. Varamedlemmer: Kari Lund Bråthen, Jan Balstad og Siri Rutledal Iversen.


 

Årsmøtesakene

Det ble innkalt til årsmøte torsdag 16. mars 2017 i kantina på Skedsmo rådhus, Lillestrøm, klokka 19:00. Det ble bevertning og underholdningsinnslag ved Øivind Sand etter årsmøtesakene.

  Årsmøtet ble innkalt i henhold til vedtektenes § 7. Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og avholdes innen utgangen av mars. Årsmøtet innkalles med minst fire ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende to uker før møtet. (Innen 1.mars 2017). Stemmerett på årsmøtet har alle som har betalt kontingent. Tilmeldte foreninger, lag og organisasjoner har en stemme hver.

Årsmøtet behandlet følgende saker:

 1. Godkjenning av innkalling.

 2. Konstituering av årsmøtet.

  1. Valg av møteleder.

  2. Valg av møtesekretær.

 3. Styrets årsberetning for 2016.  Se vedlegg.

 4. Regnskap 2016.  Se vedlegg.

 5. Budsjett 2017.  Se vedlegg.

 6. Vedtektsendring.  Styret foreslår å endre lagets navn til Arbeidernes Historielag i Akershus.  IKKE VEDTATT..

 7. Innkomne forslag.  Se vedlegg.

 8. Valgene.  Se vedlegg.

Saksdokumentene ble lagt ut som vedlegg til saklista for årsmøtet på AHAs hjemmeside.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET:   Se vedlegg.


 

AHA-turen 2017 gikk til Østfold og Halden

Årets AHA-tur 2017 gikk til Østfold og Halden, 7.-8.juni 2017.

Onsdag 7. juni reiste vi til Ørje og besøkte Haldenvassdragets kanalmuseum med guidet omvisning. Senere på dagen besøkte vi Tistedal med det gamle industriområdet der. Videre ble det båttur på Iddefjorden.

Overnatting på Thon Hotel Halden. 3-retters middag på Fredriksten festning,  i Kongshallene.

Torsdag 8. juni fikk vi omvisning på Fredriksten festning og vi besøkte et steinhoggeri ved Iddefjorden. Så ble det lunsj på Mysen og besøk på Høytorp fort før hjemreise.

[ Les mer ]