Hvem er vi?

AHA er et historielag som ble stiftet 25. februar 1987. Selv om vi har oppnådd en god del i lagets levetid, vil jobben aldri bli ferdig. Nåtid i dag er i morgen historie. Historien om samfunnet er i stadig endring og fornyelse. Det er viktig å få tatt vare på minnene og dokumentere disse.

Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus

"Historien er grunnlaget for utvikling av framtida"

[ Kontakt oss ]

===============================================================

ØYERENDAGEN 2022

SØNDAG 12. JUNI 2022 KLOKKA  12:00 -> 14:00
FETSUND LENSER.

Vedlegg med detaljert informasjon:

http://www.ahahist.no/attachment/Møteplakat 08.05.2022.pdf

===============================================================

AHA TUR TIL SKULERUD, AURSKOG-HØLAND

ONSDAG 18. MAI 2022 KLOKKA 12:00

Vedlegg med detaljert informasjon:

http://www.ahahist.no/attachment/invitasjon aha lenke.pdf

==========================================================================


STUDIETUR TIL FINLAND

28. august –>                    1. september 2022

Les om turen her:

==========================================================================


Velkommen til årsmøte 2022 i AHA, 15. mars 2022 klokka 19:00 i Rælingen Rådhus.

Martin Kolberg holder innledningsvis foredraget: 
       
"DU MÅ ALLTID SLÅSS MOT HØYRESIDA ".  


Men først blir det informasjon om studieturen til Finland i august. Les mer ved å trykke på lenken.

Det blir pause med bevertning og loddsalg før årsmøtesakene blir behandlet.

Årsmøtet:

- Godkjenning av innkalling.
- Valg av møteleder.
- Valg av møtesekretær/protokollfører.
- Valg av to årsmøtedeltakere til å underskrive protokollen.
- Styrets årsberetning / årsmelding for 2021.
- Regnskap og revisjon 2021.
- Kontingentfastsetting. Ikke forslag.
- Styrets forslag til budsjett 2022.
- Vedtektsendringer. Ikke forslag.
- Innkomne forslag. Ingen forslag innkommet.
- Valgene ut fra vedtektene. 
- - Valg av styret.
- - Valg av revisjon.
- - Valg av representanter til Akershus kulturvernråd.
- - Valg av Øyerendagkomitéen.
- - Valg av representant til Lenseteateret.
- - Valg av årbokkomité.
- - Valg av kulturpriskomité.
- - Styrets innstilling og valg av valgkomité.

 

 

 

==========================================================================

 

 

 

LILLESTRØM FOLKETS HUS 

SØNDAG 25. SEPTEMBER 2022 KLOKKA 19:00.

Kjøpte billetter gjelder. Nærmere informasjon på årsmøtet.

 

=============================================================================


 


GODT NYTT ÅR !

Styret starter nå sitt arbeid med den utsatte turen til Tampere/Finland og det utsatte ""Yngve-teater".
Videre arbeider vi mot årsmøtet 2022 som vi ønsker kan gjennomføres i "normale" former.

 

===============================================================================


 

 

 

JULEMØTE OG ÅRBOKSLIPP 2021

Referat her:

 

====================================


JERNBANESABOTASJEN VED RYGHKOLLEN  I MJØNDALEN 1943.

Historiker Lars Borgersrud fortalte om Mjøndalen-sabotasjen.

Referat kommer.

 

====================================


Kongsvinger festning

Dagstur til Kongsvinger, 22. september 2021.

 

===================================

 

 

 

Øyerendagen på Fetsund Lenser 29.august 2021.

Referat her:

===================================


 

ÅRSMØTE 2021.

Det innkalles til årsmøte tirsdag 16.mars 2021, klokka 19:00 - 21:00. 

Møtet avholdes på TEAMS. 

 

Til behandling på årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling. (Dette dokumentet, sendt ut 16/2-2021).
2. Konstituering av årsmøtet.
a. Valg av møteleder.
b. Valg av møtesekretær.
c. Valg av to til å skrive under årsmøteprotokollen.
3. Styrets årsberetning for 2020. Vedlagt.
4. Regnskap 2019. Foreløpig godkjenning i 2020 stadfestes.
Regnskap 2020. De to regnskapene legges fram på årsmøtet.
5. Budsjett 2020. Foreløpig godkjenning i 2020 stadfestes.
Budsjett 2021. De to budsjettene legges fram på årsmøtet.
6. Innkomne forslag. Frist 2.mars 2021.
Styret foreslår: 1. Vedtektsendringer. (Forslag vedtatt av styret 28/1-2021, utsatt
på grunn av koronaen). Vedlagt.
2. Årsmøtet diskuterer oppfølging av lagets handlingsplan. Vedlagt.
7. Valg. Valgkomiteens innstilling legges fram på møtet.

 

Påmelding til årsmøtet:
Av hensyn til arrangementet ber vi om påmelding til årsmøtet pr e-post innen 8.mars 2021.
Lenke til Teams-møte  (årsmøte)  blir sendt til de påmeldte.

Styret årsberetning 2020.
Regnskap 2019.
Regnskap 2020.
Budsjett 2020.
Budsjett 2021.
Vedtektsendring.
Handlingsplan.
Innkalling.

 


 

 

Dato:  Høsten 2021.

Spillested:  Folkets Hus,  Lillestrøm.

Billett:  Påmelding til Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus ahahistorie@gmail.com

Betal NOK 300 pr billett til vår konto 9006.06.02033.

Frist: Så lenge det er ledige billetter.

[ Les mer ]

 


 

ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS ØNSKER I DETTE "ANNERLEDES ÅRET" SINE MEDLEMMER OG FORBINDELSER EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR.

 


 

ÅRSMØTE 2020.

[ Artikkel ]

Les mer:

Les mer, innkallingen:

Les mer, vedtekstendring:

Les mer, handlingsplan:

 


 

Gå ikke glipp av dette spesialtilbudet til AHA sine medlemmer:

"Frihetens pris - kampen om Norrøna", urpremiære 3. mars 2020 i Lillestrøm.

[ Artikkel ]

Les mer her:

Og les enda mer her:

 


 

DET BLIR DAGSTUR TIRSDAG 26. MAI 2020.

Turen går østover bl.a. til "Funnefoss træsliperi" som er et museum og Odalstunet. Mer informasjon vil komme på årsmøtet 24. mars 2020.

[ Artikkel ]

 


 

Med bilde av nissen som dukket opp på medlemsmøtet i Follo / Drøbak ønsker AHA sine medlemmer en god jul og et godt nyttår.

 

 


 

Medlemmer utenfor julenissens hus i Drøbak i forbindelse med julemøtet 3. desember 2019.

 


 

PÅ REISE TIL BERLIN: Liv Hege Nylund varmet publikum på en fullsatt kulturkafe med sitt Bertolt Brecht-program på Lillestrøm kultursenter.

(Foto: Anne Merete Rodem).

[ Artikkel ]

Les mer her:

 

 

 

 

 

 

 

 


Innholdsrikt julemøte 3. desember 2019 i Drøbak.

Påmelding innen 29. november 2019.

[ Artikkel ]

LES MER: http://www.ahahist.no/attachment/Julemoete_03_12_2019.pdf

 


"Når fortida blir framtida".

Arbeiderbevegelsen i de tekniske og industrielle kulturminnene.

[ Artikkel ]

Les mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Streik, voldelige aksjoner og demonstrasjoner i Lillestrøm på tidlig 30-tallet.

Historien om Norrønakonflikten har blitt teater! Møt gründer og fabrikkeier Alfred Andersen i vårt nyskrevne spel om Norrønafabrikken i Lillestrøm.

[ Artikkel ]

Les mer.

 

 


Øyerendagen 2019, Arbeiderbevegelsens kulturdag på Fetsund Lenser.

Bingen Lenseminneforening fikk Øyerenprisen 2019.

[ Artikkel ]

Les mer:
 

  

 

 

 


Arbeiderbevegelsens årlige kulturdag på Fetsund Lenser

- Tale ved ordførerkandidat i Lillestrøm, Jørgen Vik (Ap)

- Foredrag om Bingen lenser ved Berit Leikhammer

- Underholdning

- Utdeling av Øyerenprisen, Arbeiderbevegelsen kulturpris for Akershus

- Gode gamle arbeidersanger

Konferansier: Kjell Engebretsen

[ Artikkel ]

 

 

 

 

 


 

ARBEIDERMUSEET FETSUND LENSER

Årsmøtet i AHA den 5. mars 2019 vedtok enstemming uttalelse vedrørende opprettelse av Arbeidermuseum i tilknytning til Fetsund lenser.

[ Artikkel ]

Les mer:

 


 

LIV HEGE  NYLUND FIKK AHAS KULTURPRIS FOR 2019

Kulturprisen til Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus for 2019 ble tirsdag 5.mars delt ut til Liv Hege Nylund på rådhuset i Lillestrøm.

[ Artikkel ]

Les mer:

 

 

 

 

 


 

HALFDAN KARLSEN GJENVALGT SOM LEDER AV AHA

Halfdan Karlsen ble gjenvlagt som leder på årsmøtet til AHA 5. mars 2019 i Skedsmo rådhus.

[ Artikkel ]

Protokoll fra årsmøtet 2019:

 

 

 

 

 


 

ÅRSMØTE 2019 !

ÅRSMØTE 2019 ER FASTSATT  TIL TIRSDAG 5. MARS 2019 KLOKKA 19:00 PÅ KANTINA I SKEDSMO RÅDHUS.
 

[ Artikkel ]

Årsmøtedokumenter:

Innkalling kan lastes ned her:

Styrets årsberetning 2018 kan lastes ned her:

Regnskap 2018 kan lastes ned her:

Budsjett 2019 kan lastes ned her:

Innkomne forslag til årsmøtet kan lastes ned her:

 


TUR TIL TELEMARK – GRENLAND 

Tirsdag 4.juni - torsdag 6. juni 2019
Påmeldingsfrist 1. april 2019

[ Artikkel ]

Les mer.

Fullt program her

 

 

 

 


 

ARVID RUUS HEDRET.

Han ble hedret med AHA sin kulturpris for 2018.

Gjennom hele livet har Arvid Ruus vært opptatt av arbeiderkultur og historie. Nå er han hedret med kulturprisen.

[ Artikkel ]

Les mer.

 

 


 

Styret i Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus ønsker sine medlemmer en riktig god jul og et godt nyttår.
Velkommen til nye aktiviteter i 2019.

 


 

Åpent møte onsdag 26.september 2018

Norrøna-konflikten i Lillestrøm i 1930-åra

Åpent møte i nye Folkets Hus,  Storgata 38,  Lillestrøm.  Det blir et spennende møte om den langvarige og betente arbeidskonflikten ved Norrøna-fabrikken i Lillestrøm i 1930-åra.  Blokade og sympatistreik,  en gjenstridig direktør,  streikebrytere,  demonstrasjoner og statspoliti i gatene i Lillestrøm.  Og med Knut Hamsun i heia-gjengen for de som hyllet «arbeidets frihet» og som var imot arbeidernes kamp for rettferdig lønn og gode arbeidsforhold. 

Arrangeres i samarbeid med Lillestrøm Historielag. Foredrag ved Aksel Nærstad. En spennende historie fra kamptida i norsk fagbevegelse.

[ Artikkel ]

 


 

Årsmøte 2017

Det ble avholdt årsmøte torsdag 16. mars 2017. Nytt styre ble valgt:

Leder: Halfdan Karlsen. Nestleder: Arvid Ruus. Sekretær: Eva Marie Gran. Kasserer: Kjersti Jørstad. Årbokansvarlig: Jan-Erik Østlie. Styremedlem: Kari Amundsen. Styremedlem: Kjell Engebretsen. Varamedlemmer: Kari Lund Bråthen, Jan Balstad og Siri Rutledal Iversen.

 


 

Årsmøtesakene

Det ble innkalt til årsmøte torsdag 16. mars 2017 i kantina på Skedsmo rådhus, Lillestrøm, klokka 19:00. Det ble bevertning og underholdningsinnslag ved Øivind Sand etter årsmøtesakene.

  Årsmøtet ble innkalt i henhold til vedtektenes § 7. Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og avholdes innen utgangen av mars. Årsmøtet innkalles med minst fire ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende to uker før møtet. (Innen 1.mars 2017). Stemmerett på årsmøtet har alle som har betalt kontingent. Tilmeldte foreninger, lag og organisasjoner har en stemme hver.

Årsmøtet behandlet følgende saker:

 1. Godkjenning av innkalling.

 2. Konstituering av årsmøtet.

  1. Valg av møteleder.

  2. Valg av møtesekretær.

 3. Styrets årsberetning for 2016.  Se vedlegg.

 4. Regnskap 2016.  Se vedlegg.

 5. Budsjett 2017.  Se vedlegg.

 6. Vedtektsendring.  Styret foreslår å endre lagets navn til Arbeidernes Historielag i Akershus.  IKKE VEDTATT..

 7. Innkomne forslag.  Se vedlegg.

 8. Valgene.  Se vedlegg.

Saksdokumentene ble lagt ut som vedlegg til saklista for årsmøtet på AHAs hjemmeside.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET:   Se vedlegg.

[ Artikkel ]

 


 

AHA-turen 2017 gikk til Østfold og Halden

Årets AHA-tur 2017 gikk til Østfold og Halden, 7.-8.juni 2017.

Onsdag 7. juni reiste vi til Ørje og besøkte Haldenvassdragets kanalmuseum med guidet omvisning. Senere på dagen besøkte vi Tistedal med det gamle industriområdet der. Videre ble det båttur på Iddefjorden.

Overnatting på Thon Hotel Halden. 3-retters middag på Fredriksten festning,  i Kongshallene.

Torsdag 8. juni fikk vi omvisning på Fredriksten festning og vi besøkte et steinhoggeri ved Iddefjorden. Så ble det lunsj på Mysen og besøk på Høytorp fort før hjemreise.

[ Artikkel ]

[ Les mer ]